HUIDIGE ACTIVITEITEN

De hoofdactiviteit van Dr. Bernard Ars is het uitoefenen van privé-praktijk.
Hij is verbonden aan het Instituut Edith Cavell en het Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden, I.R.S.A., te Brussel.
Dr. Bernard Ars is eveneens consulent in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (U.Z.A.), postdocnavorser aan de Universiteit Antwerpen (U.A.) en professor aan de Hogeschool Léonardo da Vinci te Brussel.
Hij is tevens professor aan meerdere post-universitaire internationale cursussen in de otologie.

Op klinisch vlak houdt hij zich voornamelijk bezig met de problematiek rond chronische otitis media alsook tympano-ossiculaire allogreffes in tympanoplastiek.
Op wetenschappelijk vlak spitst hij zich toe op de studie van de pathogenese van de inflammatoire middenoorpathologie,
de transmucosale gaswisseling in het middenoor, evenwicht van drukverandering in het middenoor zoals de morfologie van het os temporale.

 

 

HUIDIGE KLINISCHE ACTIVITEITEN