VERWEZENLIJKINGEN

Dr. Bernard Ars is auteur van 14 boeken, hij publiceerde meer dan 180 artikels in internationale peer reviewed tijdschriften, hij gaf meer dan 310 voordrachten op congressen, organiseerde 12 internationale symposia.
Dr. Bernard Ars is bestuurlid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto- Rhino- Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie.
Hij is een actief lid van verschillende wetenschappelijke internationale verenigingen.
Hij is overigens Voorzitter van de Belgische Geneesheren vereniging van Sint-Lucas.