Naam : ARS
Vorrnamen : Bernard, Marie, Pol, Jules, Ghislain
   
Geboorteplaats : Bassilly (België)
Geboortedatum : 2 juni 1950
Nationaliteit : Belg
   
Adres : Pololaan 68
  1150 Brussel
  BELGIË
   
E-Mail :
   
Gezinstoestand :
  • Weduwnaar van Piret Nicole
 
Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde, U.C.L. 1972 Anatomist. Ex-eerste assistent en ex-professor suppl. aan de Universiteit (U.C.L.).
 
  • Vader van Catherine 1978,
 
Doctor in de Genees-, Heel-, en verloskunde, U.C.L., 2003.
Geneesheer Specialist Inwendige Ziekten, Pneumologie, U.C.L., 2009.
 
  • Vader van Florence 1980
 
Apotheker, U.C.L. 2003.
 
  • Vader van François-Xavier 1982
 
Burgerlijke Ingenieur, U.C.L., 2007.
 
General Field Engineer, Schlumberger, 2010.